Žena recyklujúca plastové fľaše do modrého kontajnera na plastový odpad na verejnom mieste.

Ako správne triediť odpad? Je to jednoduché. Aby ste neplytvali časom, pripravili sme si pre vás praktickú príručku s užitočnými radami. Tu je návod na triedenie odpadu v domácnosti.

Farebné rozlíšenie jednotlivých kontajnerov

Triedenie odpadu sa v dnešnej spoločnosti zakorenilo ako povinná činnosť. Viacerí z nás majú predstavu o tom, ako správne recyklovať, no mnohí ešte stále hádžu všetok odpad do komunálu. Správne triedenie nám nezaberie veľa času, pričom výrazne pomáha riešiť vážny ekologický problém.

Triedenie odpadu farby
Triedenie odpadu – farby

MODRÉ ZBERNÉ NÁDOBY NA PAPIER

Papier je veľmi ľahko recyklovateľný materiál. Jeho recykláciou šetríme lesy, ktoré všetci potrebujeme pre život. Taktiež tým znižujeme obsah chemických látok, ktoré sa pri jeho výrobe vypúšťajú do ovzdušia.

PATRÍ SEM: papier, časopisy, noviny, zošity, kancelársky papier, letáky, katalógy, pohľadnice, listy, papierové tašky, lepenka a kartón, skartovaný papier, papierové krabičky a kartónové škatule.

NEPATRÍ SEM: mokrý, mastný a špinavý papier, povoskovaný papier, použité, mastné alebo zašpinené papierové vreckovky a servítky, polystyrén, alobal, menštruačné vložky, tampóny, plienky.

Praktické tipy:

 • nepotrebné knihy je lepšie darovať/predať,
 • znečistený a mokrý papier patrí do komunálneho odpadu,
 • kartóny sa vhadzujú do kontajnera stlačené,
 • lepiace pásky na kartónoch nie je potrebné odstraňovať.
Triedenie odpadu - papier
Triedenie odpadu – papier

ZELENÉ ZBERNÉ NÁDOBY NA SKLO

Recykláciou skla minimalizujeme množstvo odpadu na skládkach, pomáhame šetriť obmedzené zdroje na jeho výrobu a podporujeme miestnu ekonomiku.

PATRÍ SEM: číre, zelené aj hnedé sklo, sklenené fľaše, sklenené poháre, sklenené vázy, sklenené obaly, úlomky tabuľového skla, sklenené črepy, mastné sklenené fľaše od kuchynského oleja.

NEPATRÍ SEM: zrkadlo, plexisklo, autosklo, lepené sklo, drôtené sklo, technické sklo, keramika, porcelán, obkladačky.

Praktické tipy:

 • nálepky, etikety a uzávery nemusíte odstraňovať, v procese recyklácie sa odseparujú alebo spália,
 • zo sklenených fliaš je potrebné odstrániť plastové uzávery,
 • sklenené nádoby od oleja neumývajte, olej vyplavený do vody je problematický pre kanalizačnú sieť, prebytočný olej z varenia môžete zbierať do PET fľaše a následne ho odniesť na zberné miesta.
Triedenie odpadu - sklo
Triedenie odpadu – sklo

ŽLTÉ ZBERNÉ NÁDOBY NA PLAST

Recykláciou plastov výrazne minimalizujeme odpad, ktorý končí na skládkach a niekedy dokonca v mori. Taktiež šetríme zdroje, ako sú energie na ťažbu a ropa.

Do žltých zberných nádob PATRIA v niektorých mestách v rámci kombinovaného zberu aj kovové predmety a nápojové kartóny. Treba sa riadiť konkrétnymi usmerneniami obce.

NEPATRÍ SEM: plasty znečistené chemickými látkami, plasty znečistené biologickým odpadom či zvyškami jedál, tuby od zubnej pasty, zubné kefky, plasty s prímesami iných materiálov.

Praktické tipy:

 • plastové fľaše a nádoby treba vhadzovať neznečistené a stlačené,
 • polystyrénové tácky a fólie od mäsa a syrov patria do komunálneho odpadu,
 • obaly od liekov, ktoré obsahujú lieky, vráťte do lekárne,
 • plastové obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov nie je potrebné umývať,
 • plasty znečistené zvyškami jedál patria do komunálneho odpadu.
Triedenie odpadu - plast
Triedenie odpadu – plast

HNEDÉ ZBERNÉ NÁDOBY NA BIOODPAD

Bioodpad sa môže spracovať na kompost, ktorý účinne zlepšuje kvalitu pôdy. Ak bioodpad recyklujeme, znižujeme množstvo odpadu na skládkach s komunálnym odpadom, ktoré sú jedným z hlavným zdrojom emisií.

PATRÍ SEM: zvyšky, šupky, odrezky a ohryzky od surového ovocia a zeleniny, škrupiny od vajíčok, papierové čajové vrecúška, kávová usadenina, kompostovateľné materiály (napr. bambusové zubné kefky, prírodné hubky), zvyšky rastlín, nahnité ovocie a zelenina, chlieb, pečivo, múka.

NEPATRÍ SEM: olej, masť, tuky a mastné potraviny, mäso, ryby, kosti, psie a mačacie výkaly, uhynuté zvieratá, použité plienky, piliny z drevotriesky.

Praktické tipy:

 • do hnedých nádob môžeme vyhadzovať aj malé kusy látky vyrobené zo 100 % organickej bavlny alebo inej prírodnej látky, musia byť však nefarbené a nebielené,
 • mäso, ryby, kosti, použité plienky a veľmi plesnivé potraviny patria do komunálneho odpadu,
 • ak kompostujete doma, dávajte si pozor na najčastejšie chyby pri domácom kompostovaní.
Triedenie odpadu - bioodpad
Triedenie odpadu – bioodpad

TRIEDENIE KOVOV

Kovy sa zvyknú v obciach triediť rôznym spôsobom. Môžu byť na ne zriadené samostatné kontajnery červenej farby alebo sa vhadzujú do žltého kontajnera na plasty. Je potrebné sa riadiť usmerneniami konkrétnej obce. Vždy nájdete potrebné informácie na prednej časti kontajnera. Treba mať na pamäti aj to, že od 1. januára 2022 platí na Slovensku systém zálohovania plechoviek a PET fliaš.

PATRÍ SEM: kovové obaly, železné konzervy, kovové výrobky, nezálohované plechovky, železné súčiastky, alobal.

NEPATRÍ SEM: kovové obaly kombinované s iným materiálom, tuby z krémov a pást, kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok.

Triedenie odpadu - kov
Triedenie odpadu – kov

Ako minimalizovať odpad v domácnosti?

 • Veľké množstvo odpadu tvorí oblečenie. Pre minimalizáciu odpadu z oblečenia je treba kupovať iba potrebné oblečenie, pričom už nepotrebné kusy môžete darovať, nie vyhadzovať do komunálu.
 • Pri potravinách by sme mali pravidelne kontrolovať dátum spotreby – tie, ktoré treba minúť, odporúčame umiestňovať na poličkách vpredu. Čerstvého ovocia a zeleniny by sme mali nakupovať iba toľko, koľko naozaj potrebujeme – pravidelne kontrolujte jeho stav.
 • Ohľaduplnosť pri nákupoch dokáže ušetriť veľa plastov. Namiesto používania mikroténových vrecúšok si môžeme so sebou nosiť na nákupy vlastnú tašku a vyberať si potraviny zabalené v recyklovateľnom obale.

Foto: shutterstock.com

Reklama