Kopa plastového odpadu na piesočnatej pláži po búrke, ilustrujúca priamy dopad ľudskej činnosti na znečistenie oceánov.

Plasty v mori nie sú novinkou, ide o dlhodobý problém. Plastový odpad tvorí až 80 % všetkého znečistenia morí. Každý rok končí v oceáne neuveriteľných 10 miliónov ton plastov. Ako sa tam však všetky dostanú a aké riešenia môžeme podniknúť na to, aby sme tomu zabránili?

Plasty v kanalizácii

V niektorých domácnostiach sa splachujú do záchodov aj výrobky, ktoré tam nepatria. Ide napríklad o vlhčené obrúsky, vatové tyčinky a iné hygienické výrobky, ktoré obsahujú plast. Mikroplasty sa dokonca uvoľňujú do vodných tokov, aj keď perieme oblečenie v práčke. Sú príliš malé na to, aby ich čističky odpadových vôd odfiltrovali.

Plasty sa, bohužiaľ, pridávajú aj do viacerých kozmetických výrobkov. Tieto výrobky sa pri sprchovaní a umývaní rúk dostávajú priamo do kanalizácie a odtiaľ putujú do riek a morí. Ide o sprchové gély, peelingy na tvár, šampóny, zubné pasty a podobne. Týmto spôsobom neškodíme iba prírode, ale aj sebe. Škodlivé mikroplasty v mori totiž skonzumujú morské živočíchy, ktoré sa nakoniec dostanú aj do nášho potravinového reťazca.

Riešenie: Do záchodov nesmieme splachovať predmety, ktoré tam nepatria. Pri nákupe oblečenia je lepšie uprednostniť materiály, ktoré neobsahujú plasty. Kozmetiku, hygienické výrobky a pracie prášky s obsahom plastu treba vymeniť za ekologické alternatívy.

Plasty v mori - Plasty v kanalizácii
Plasty v mori – Plasty v kanalizácii

Odpadky na ulici

Odpadky pohodené v lese alebo na ulici tam nie vždy zostanú. V lepšom prípade ich ochotní dobrovoľníci odpracú, no v horšom prípade ich dažďová voda a vietor znášajú do potokov, riek a kanalizácie. Odtiaľ sa následne dostanú do mora.

Riešenie: Mali by sme zvýšiť informovanosť ľudí o environmentálnych dôsledkoch pri vyhadzovaní odpadu. Pomôcť by mohli aj zvýšené postihy a sankcie pre tých, ktorí porušujú pravidlá.

Plasty v mori - Odpadky na ulici

Odpad z pláží

Množstvo odpadu sa dostane do mora aj z pláží, na ktorých trávia ľudia svoj voľný čas. Ak po sebe zanechávajú plastové tašky, príbory alebo fľaše od vody, je takmer isté, že tento odpad skončí v mori. Buď mu k tomu pomôže vietor, alebo príliv.

Riešenie: Verejnosť by mala byť viac informovaná o environmentálnych dôsledkoch ich správania. Dôležité je, aby boli koše na pláži pravidelne vyprázdňované. Pomôcť môže aj používanie ekologických alternatív k plastovým výrobkom.

Plasty v mori - Odpad z pláží
Plasty v mori – Odpad z pláží

Priame vyhadzovanie odpadu do mora

Obrovská časť morského odpadu je vytvorená práve ľuďmi, ktorí bývajú v jeho okolí alebo sú od neho závislí. V moriach sa nachádza množstvo odhodenej rybárskej výstroje či odpadu z lodí a lodných plošín.

Riešenie: Rybársku výstroj a odpad z lodí je potrebné zaniesť do zberného dvora. V oblastiach s vysokým výskytom námorného znečistenia by malo byť k dispozícii väčšie množstvo kontajnerov na tento druh odpadu.

Plasty v mori - Priame vyhadzovanie odpadu do mora
Plasty v mori – Priame vyhadzovanie odpadu do mora

Nevhodné zaobchádzanie s odpadom

Niektoré krajiny, ktoré produkujú veľké množstvo plastového odpadu, posielajú svoj odpad do iných krajín, najmä do Ázie. Tieto krajiny zápasia so zlou situáciou v oblasti odpadového hospodárstva. Okrem toho, v niektorých z týchto krajín vôbec neexistuje zber odpadu.

Odpad tu zvyčajne končí v spaľovniach alebo na otvorených skládkach, ktoré sa nachádzajú v pobrežných oblastiach. Odtiaľ sa plastový odpad roznáša ďalej vetrom alebo dažďovou vodou do morí.

Riešenie: Krajiny by mali spolupracovať na vytvorení celosvetových noriem pre recykláciu a nakladanie s odpadom. Problém pomôžu riešiť aj zákazy a regulácie, ako napr. zákaz používania jednorazových plastových výrobkov v krajine, ktorá produkuje nadmerné množstvo odpadu a nedokáže ho eticky zlikvidovať alebo zrecyklovať.

Plasty v mori - Nevhodné zaobchádzanie s odpadom
Plasty v mori – Nevhodné zaobchádzanie s odpadom

Pozor na niektoré firmy

Existujú viaceré prípady, kedy sa zistilo, že firmy nelegálne vyhadzovali plastový odpad priamo do vody. Príkladom je spoločnosť Formosa v Texase, ktorá nezákonne vypúšťala miliardy plastových peliet priamo do zálivu Lavaca. Nie všetci znečisťovatelia sú postavení pred súd, no existuje mnoho spoločností, ktoré robia to isté.

Riešenie: Zvýšený dohľad a kontrola zo strany orgánov štátnej správy. Aby boli spoločnosti dostatočne odstrašené, je potrebné zvýšiť aj výšku pokút a prísnosť trestov za nezákonné likvidovanie odpadu.

Plasty v mori
Plasty v mori

Foto: shutterstock.com

Reklama