Čo všetko skontrolovať a vyriešiť pri kúpe ojazdeného vozidla

Pohľad na parkovisko s radom ojazdených vozidiel, symbolizujúci dôležitosť dôkladnej kontroly a vybavenia všetkého potrebného pri ich kúpe.

Pri kúpe ojazdeného vozidla je dôležité nielen nájsť správne vozidlo za správnu cenu, ale aj uistiť sa, že vozidlo je v stave zodpovedajúcom jeho veku a cene. Tento proces zahŕňa oveľa viac než len vizuálnu prehliadku a skúšobnú jazdu. Kľúčová je dôkladná kontrola dokladov vozidla, kontrola identifikátorov vozidla, dôkladná kontrola v databázach odcudzených vozidiel, komplexná vizuálna kontrola interiéru, karosérie, motora, podvozku a samozrejme testovanie všetkých elektrických komponentov.

Okrem toho je potrebné vyriešiť povinné zmluvné poistenie, ktoré je základom pre legálnu prevádzku vozidiel na verejných komunikáciách. V tomto článku nájdete komplexný prehľad toho, čo všetko je potrebné skontrolovať a vyriešiť pri kúpe ojazdeného vozidla, aby ste sa vyhli budúcim problémom a zbytočným výdavkom. Dôkladná príprava a informovanosť môžu znamenať rozdiel medzi výhodnou kúpou a kúpou, ktorú by ste mohli ľutovať.

Dokumenty vozidla

Základom je skontrolovať všetky doklady k vozidlu. To znamená, že by ste mali mať servisnú knižku, pôvodnú kúpnu zmluvu a ďalšie dokumenty týkajúce sa histórie vozidla. Keď sa hlbšie pozrieme na význam a obsah dokumentov, ktoré by mal každý potenciálny kupujúci ojazdeného vozidla dôkladne preskúmať, narazíme na niekoľko špecifických typov dokumentov, ktoré môžu poskytnúť cenné informácie. Dôkladné preskúmanie a pochopenie týchto dokumentov vám môže v budúcnosti ušetriť značné výdavky a problémy.

 • Servisná knižka je základným dokumentom, v ktorom sú uvedené záznamy o pravidelných servisných prehliadkach vozidla. Nájdete v nej dátumy a údaje o všetkých servisných prehliadkach, opravách a údržbe, ktoré boli na vozidle vykonané. Tento dokument je veľmi dôležitý na overenie, či bola na vozidle vykonávaná pravidelná a správna údržba.
 • Pôvodná kúpna zmluva dokumentuje prvý predaj vozidla od výrobcu alebo predajcu prvému majiteľovi. Obsahuje informácie o dátume predaja, cene a základné údaje o vozidle. Tento dokument je užitočný na overenie pôvodu a veku vozidla.
 • Doklady o emisnej kontrole potvrdzujú, že vozidlo spĺňa stanovené emisné normy. Tieto dokumenty sú dôležité nielen z právneho hľadiska, ale aj na posúdenie celkového stavu a účinnosti motora vozidla.
 • Záznamy z poisťovní alebo špecializované databázy, ktoré obsahujú informácie o všetkých nehodách alebo poistných udalostiach, vám môžu poskytnúť prehľad o minulých nehodách vášho ojazdeného vozidla. Táto história je nevyhnutná na odhalenie možných skrytých poškodení, ktoré nie sú viditeľné pri štandardnej vizuálnej kontrole.
 • Protokoly z pravidelných technických prehliadok (napríklad STK) obsahujú dôležité informácie o technickej spôsobilosti vozidla a jeho schopnosti absolvovať štátnu technickú kontrolu. Tieto dokumenty vás informujú o bezpečnosti ojazdeného vozidla a o tom, či spĺňa všetky legislatívne požiadavky.
 • Doklad o zaplatení dane z vozidla preukazuje, že na vozidle nie sú žiadne daňové dlhy. To je dôležité najmä vtedy, ak sa má vozidlo zaregistrovať v inej krajine alebo previesť na nového majiteľa.

Identifikátory vozidla

Overenie identifikátorov vozidla je kľúčovým krokom pri kontrole ojazdeného vozidla. Tieto jedinečné kódy nám umožňujú overiť, či sú všetky časti vozidla pôvodné a či vozidlo nebolo upravované alebo zostavované z rôznych vozidiel. Tu je podrobnejší pohľad na kľúčové identifikátory a postup ich kontroly:

VIN (Vehicle Identification Number)

VIN alebo identifikačné číslo vozidla je jedinečný kód, ktorý každému vozidlu prideľuje výrobca. Malo by byť vyrazené na viacerých miestach vozidla kvôli ľahšej identifikácii. Zvyčajne ho nájdete:

 • Na prístrojovej doske u vodiča, viditeľnej zvonku cez čelné sklo.
 • Na ráme alebo prahu dverí vodiča, kde sú zobrazené informácie o vozidle.
 • Niekedy aj na motore alebo iných hlavných komponentoch.

Kontrola zhody VIN na všetkých týchto miestach je nevyhnutným predpokladom na potvrdenie pravosti ojazdeného vozidla.

Kód motora

Kód motora je ďalším dôležitým identifikátorom, ktorý by ste mali skontrolovať. Tento kód nájdete zvyčajne vyrazený priamo na motore a mal by byť zapísaný v osvedčení o evidencii vozidla. Zhoda týchto informácií potvrdzuje, že motor vo vozidle je pôvodný alebo bol nahradený motorom rovnakého typu schváleným výrobcom.

Výrobné údaje na sklách

Výrobné údaje na sklách vrátane roku výroby a identifikačného kódu výrobcu sú často umiestnené v rohu alebo na okraji každého skla vozidla. Tieto informácie vám pomôžu zistiť, či bolo niektoré sklo vymenené. Ak sú na skle uvedené iné výrobné kódy alebo dátumy, je to indikátor možných opráv po nehodách alebo neoprávnených zásahoch.

Výrobné údaje na sklách automobilu, ktoré poskytujú informácie o pôvode a možných výmenách, kľúčové pri kontrole ojazdeného vozidla.
Výrobné údaje na sklách automobilu, ktoré poskytujú informácie o pôvode a možných výmenách, kľúčové pri kontrole ojazdeného vozidla.

Overovanie v databázach

Preverenie ojazdeného vozidla vo verejne dostupných databázach odcudzených vozidiel je dôležitým krokom, ktorý môže odhaliť informácie, ktoré majú zásadný význam pre vaše rozhodnutie o kúpe. Okrem overenia, či vozidlo nebolo odcudzené, môžu tieto databázy poskytnúť aj ďalšie podrobnosti, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť históriu a súčasný stav vozidla. Tu sú niektoré z kľúčových informácií, ktoré môžete z týchto záznamov získať:

 • Informácie o krádeži – Základným údajom je samozrejme overenie, či vozidlo nie je evidované ako odcudzené. Týka sa to nielen vozidiel, ktoré boli nedávno odcudzené, ale aj starších prípadov, keď sa vozidlo ešte nenašlo a nebolo vrátené majiteľovi.
 • História vozidla – Niektoré databázy ponúkajú podrobnejšiu históriu vozidla vrátane predchádzajúcich registrácií, zmien vlastníka a prípadne servisných záznamov. Tieto informácie môžu byť užitočné na posúdenie toho, ako bolo vozidlo v minulosti udržiavané.
 • Údaje o nehodách – Informácie o prípadných nehodách alebo poškodení vozidla môžu byť tiež zahrnuté v databázových záznamoch. Patria sem údaje o vážnych nehodách, ktoré mohli mať vplyv na konštrukčnú integritu vozidla alebo jeho bezpečnostné prvky.
 • Odhalenie pôvodu vozidla – Databázy môžu obsahovať informácie o krajine pôvodu vozidla, čo je dôležité pre identifikáciu vozidiel dovezených z iných krajín. To môže ovplyvniť dostupnosť náhradných dielov alebo špecifiká údržby.
 • Záznamy o financovaní – Niektoré databázy poskytujú informácie o tom, či na vozidlo existujú nesplatené úvery alebo lízingy. Kúpa takéhoto vozidla môže znamenať prevzatie finančných záväzkov predchádzajúceho majiteľa.
 • Kontrola značiek a modelov – V databázach možno overiť, či identifikačné číslo vozidla (VIN) zodpovedá konkrétnej značke a modelu vozidla. To je kľúčom k odhaleniu prípadov, keď bolo VIN nesprávne zmenené alebo keď bolo vozidlo zostavené z častí rôznych modelov.

TIP: Svoje vozidlo môžete skontrolovať na nasledujúcich stranách: overenie-vozidla.sk, Cebia, Carvertical.

Vizuálna prehliadka interiéru

Vizuálna kontrola interiéru ojazdeného vozidla je neoceniteľným nástrojom na posúdenie jeho používania v minulosti a celkového stavu. Okrem zjavných ukazovateľov, ako sú opotrebovaný volant, pedále alebo sedadlá, existujú aj ďalšie detaily, ktoré môžu poskytnúť hlbší pohľad do histórie a používania vozidla.

Opotrebované gombíky a ich význam

Ak sú tlačidlá a ovládacie prvky značne opotrebované, ale tachometer ukazuje relatívne nízky počet najazdených kilometrov, môže to byť jasný indikátor, že s tachometrom bolo manipulované. Naopak, ak interiér vyzerá takmer nepoužívaný, ale vozidlo má vysoký stav tachometra, môže to znamenať, že celý interiér alebo jeho časti boli vymenené z dôvodu pôvodného zlého stavu. To môže byť znakom toho, že vozidlo bolo vystavené veľmi hrubému zaobchádzaniu alebo nedostatočnej údržbe.

Opotrebované tlačidlá na dverách auta, ukazujú na časté používanie a mali by byť skontrolované pri kúpe ojazdeniny.
Opotrebované tlačidlá na dverách auta, ukazujú na časté používanie a mali by byť skontrolované pri kúpe ojazdeného vozidla.

Škrabance a opotrebenie v kufri

Škrabance alebo opotrebovanie batožinového priestoru ojazdeného vozidla môžu byť znakom toho, že vozidlo bolo v minulosti používané na prepravu ťažkých alebo objemných materiálov. Ak je týchto stôp veľa, môže to znamenať, že vozidlo sa používalo častejšie na obchodné alebo komerčné účely ako na rodinné účely. Tento typ používania zvyčajne znamená intenzívnejšie a drsnejšie zaobchádzanie s vozidlom, čo môže mať vplyv na jeho celkový stav a životnosť.

Batožinový priestor vozidla s viditeľným opotrebovaním a škrabancami, čo je dôležité skontrolovať pri kúpe ojazdeného auta.
Batožinový priestor vozidla s viditeľným opotrebovaním a škrabancami, čo je dôležité skontrolovať pri kúpe ojazdeného auta.

Stav a čistota interiéru

Celkový stav a úroveň čistoty interiéru môže tiež poskytnúť cenné informácie o tom, ako predchádzajúci majiteľ s vozidlom zaobchádzal. Čistý a dobre udržiavaný interiér zvyčajne odráža starostlivé a zodpovedné zaobchádzanie s vozidlom. Naopak, zanedbaný a špinavý interiér môže byť znakom zanedbávania a môže naznačovať možné zanedbanie ďalšej údržby vozidla.

Opotrebenie špecifických častí interiéru

Špecifické známky opotrebovania môžu odhaliť viac o tom, ako sa vozidlo používalo. Napríklad veľmi opotrebované sedadlo vodiča alebo opotrebovanie určitých častí koberca môže naznačovať dlhé hodiny strávené za volantom, čo môže byť typické pre profesionálnych vodičov alebo vozidlá používané na dlhé cesty.

Pri vizuálnej kontrole interiéru je preto dôležité všímať si celý rad detailov, ktoré môžu odhaliť nielen predchádzajúce používanie vozidla, ale aj prístup majiteľa k jeho údržbe a zaobchádzaniu s ním. Tieto informácie môžu byť rozhodujúce pri posudzovaní celkovej kvality a očakávanej životnosti vozidla. Je dôležité porovnať mieru opotrebenia s údajmi na počítadle kilometrov a celkovým stavom vozidla. Ak sa tieto miery opotrebenia a údaje nezhodujú, je to dôvod na ďalšie preskúmanie. V takom prípade je vhodné zvážiť, či vozidlo nechať ďalej skontrolovať odborníkom, alebo sa o vozidlo ďalej nezaujímať.

Kontrola karosérie pri kúpe ojazdeného vozidla

Pri kontrole karosérie ojazdeného vozidla je dôležité venovať pozornosť nielen viditeľným miestam, ale podrobne preskúmať aj skrytejšie časti, ktoré môžu skrývať známky opotrebovania, korózie alebo dokonca opravy po havárii. Nižšie sú uvedené kľúčové body, na ktoré si treba dať pozor pri kontrole karosérie.

 • Záhyby a spoje – Špecifické miesta, ako sú záhyby karosérie a spoje jednotlivých častí, môžu skrývať podozrivé znaky, ktoré by ste pri bežnej kontrole prehliadli. Podozrivé spoje môžu byť náznakom opráv po nehode. Tieto oblasti často vykazujú nepravidelnosti, ktoré nezodpovedajú pôvodnému výrobnému štandardu.
 • Priestor kufra – Dôkladná kontrola by sa mala vykonať aj pod čalúnením kufra a v miestach, kde sú diely zvarené. Akékoľvek zvárané diely, ktoré sa javia neobvykle alebo nezodpovedajú pôvodnej výrobnej technológii, môžu naznačovať, že vozidlo prešlo po poškodení rozsiahlymi opravami. Korózia v oblastiach, ako je podlaha kufra alebo priestor na uloženie rezervného kolesa, je varovným signálom, ktorý poukazuje na problémy s vnikaním vody a nedostatočnou ochranou proti korózii.
 • Stav korózie – Korózia na vozidle sa môže vyskytovať na mnohých miestach a je dôležité dôkladne skontrolovať nielen viditeľné povrchy, ale aj menej prístupné miesta. Korózia na neočakávaných miestach, ako sú spodné časti dverí, prahy alebo vnútorná strana blatníkov, môže byť znakom vážnejších problémov so stavom karosérie.
 • Lak a farba – Rozdiely vo farbe laku na rôznych častiach karosérie môžu odhaliť predchádzajúce opravy alebo výmeny dielov. Je dôležité skontrolovať vozidlo za denného svetla, aby boli tieto rozdiely ľahko viditeľné. Niekedy je ťažké spozorovať malé rozdiely v odtieňoch, ale akékoľvek zjavné rozdiely by sa mali považovať za potenciálnu červenú vlajku.

Prehliadka motora

Kontrola motora je základným krokom pri posudzovaní celkového stavu ojazdeného vozidla. Bez toho, aby ste boli odborníkom na automechaniku, existuje niekoľko kľúčových aspektov, na ktoré sa môžete počas tejto kontroly zamerať a ktoré vám pomôžu odhaliť potenciálne problémy.

 • Odstránenie krytu motora – Nebojte sa požiadať predajcu alebo pracovníkov autosalónu o odstránenie krytu motora. Tento krok vám umožní pozrieť sa pod povrch a získať reálnejšiu predstavu o stave motora. Kryty motora sa často čistia a leštia, aby vozidlo vyzeralo lepšie, ale skutočný stav motora a jeho komponentov možno posúdiť až po ich odstránení.
 • Kontrola korózie a spojov – Dôkladne preskúmajte motor a jeho okolie, či sa na ňom nenachádza korózia, ktorá by sa na ňom nemala vyskytovať. Zvláštnu pozornosť venujte spojom a zvarom, kde by mal byť kov čistý a bez známok hrdze. Prítomnosť škvŕn hrdze alebo korózie môže byť znakom zanedbanej údržby alebo problémov s vnikaním vody.
 • Posluch zvuku motora – Zvuk motora vám môže veľa napovedať o jeho zdravotnom stave. Požiadajte o naštartovanie motora a počúvajte, či sa neozývajú neobvyklé zvuky, klepanie alebo hrkotanie, ktoré by mohli naznačovať opotrebovanie alebo poškodenie vnútorných komponentov. Stabilný, rovnomerný chod motora bez podozrivých zvukov je dobrým znakom, zatiaľ čo nepravidelný chod alebo nezvyčajné zvuky si vyžadujú ďalšie odborné posúdenie.
 • Farba dymu z výfuku – Sledujte aj farbu dymu vychádzajúceho z výfuku po naštartovaní motora a počas jeho chodu. Modrý alebo čierny dym môže naznačovať problémy, ako je napríklad spaľovanie oleja alebo nadmerné množstvo paliva v spaľovacej komore, čo môže znamenať potrebu opravy.
 • Vizuálny stav a čistota – Celkový vizuálny dojem z motorového priestoru tiež naznačuje úroveň starostlivosti o vozidlo. Motorový priestor by nemal byť nadmerne znečistený alebo neudržiavaný. Hoci čistota nie je vždy ukazovateľom spôsobilosti na premávku, vozidlo, ktoré bolo dobre udržiavané, zvyčajne vykazuje vyššiu úroveň čistoty aj v motorovom priestore.

Táto základná kontrola motora vám môže poskytnúť cenné informácie pred kúpou ojazdeného vozidla a pomôcť odhaliť potenciálne problémy, ktoré by si mohli vyžadovať nákladné opravy. Ak máte akékoľvek pochybnosti alebo nejasnosti, vždy je najlepšie obrátiť sa na odborníka, ktorý vykoná podrobnú technickú kontrolu.

Funkčnosť elektrických komponentov

Je dobré otestovať všetky elektrické komponenty ojazdeného vozidla, ako sú stahovanie okien, centrálne zamykanie a klimatizácia. Nezabudnite otestovať rádio a stierače. Existuje niekoľko dôvodov, prečo je táto kontrola dôležitá:

 • Odhalenie skrytých problémov – Elektrické komponenty môžu skrývať problémy, ktoré nie sú na prvý pohľad viditeľné. Napríklad okná, ktoré sa nedajú stiahnuť, alebo problémy s centrálnym zamykaním môžu naznačovať poškodenie elektrických obvodov alebo iných súvisiacich komponentov.
 • Bezpečnosť a pohodlie – Funkčné elektrické komponenty nielenže zvyšujú komfort používania vozidla, ale môžu mať aj priamy vplyv na bezpečnosť. Napríklad plne funkčné svetlomety, brzdové svetlá a smerovky sú nevyhnutné pre bezpečnú jazdu, zatiaľ čo účinná klimatizácia môže byť kľúčom k zachovaniu pohodlia a sústredenia počas jazdy, najmä na dlhých trasách alebo v extrémnych poveternostných podmienkach.
 • Náklady na opravu – Nefunkčné elektrické komponenty môžu výrazne zvýšiť náklady na opravu po zakúpení vozidla. Keďže diagnostika a oprava elektrických systémov môže byť zložitá a časovo náročná, je dobré mať predstavu o stave týchto systémov vopred, aby ste sa vyhli neočakávaným výdavkom.
 • Ukazovateľ celkového stavu vozidla – Funkčnosť elektrických komponentov môže byť tiež dobrým ukazovateľom celkového stavu a úrovne údržby vozidla. Vozidlo, ktoré má všetky elektrické komponenty v dobrom stave, pravdepodobne prešlo pravidelnou a kvalitnou údržbou.
 • Potvrdenie adekvátnej ceny vozidla – Kontrola a testovanie elektrických komponentov vám môže pomôcť lepšie posúdiť, či je požadovaná cena ojazdeného vozidla adekvátna. Ak zistíte veľa drobných alebo dokonca závažných problémov, môžete tieto informácie využiť pri vyjednávaní o cene alebo sa rozhodnúť hľadať iné vozidlo, ktoré bude v lepšom stave.

Vizuálna kontrola podvozku

Kontrola podvozku je kľúčovou súčasťou kontroly pred kúpou ojazdeného vozidla a je dôležité vedieť, že ako potenciálny kupujúci máte plné právo požiadať o takúto kontrolu. Túto časť kontroly by ste nemali vnímať ako zbytočné zdržiavanie, ale ako dôležitý krok, ktorý vám pomôže uistiť sa, že vozidlo, ktorého kúpu zvažujete, je v dobrom stave. Tu sú uvedené konkrétne miesta a aspekty, na ktoré sa treba zamerať počas kontroly podvozku:

 • Nápravy a zavesenie: Skontrolujte, či nie sú prítomné známky opotrebovania alebo poškodenia. Hľadajte akékoľvek známky netesností alebo hrdzavenia, ktoré by mohli naznačovať problémy alebo predchádzajúce opravy.
 • Výfukový systém: Skontrolujte výfukový systém, či nie je skorodovaný alebo či v ňom nie sú diery, ktoré by mohli naznačovať potrebu výmeny alebo opravy. Taktiež sa pozrite, či nie je výfuk niekde nesprávne upevnený alebo uvoľnený.
 • Prevodovka a motor: Skontrolujte oblasti okolo motora a prevodovky, či z nich neuniká olej alebo iné kvapaliny. Malé kvapky alebo film na povrchu môžu byť prijateľné, ale väčšie úniky naznačujú problémy.
 • Pneumatiky: Skontrolujte pneumatiky, či nie sú nerovnomerne opotrebované, čo môže naznačovať problémy s nastavením vozidla, odpružením alebo potrebu nastavenia geometrie kolies.
 • Brzdy: Skontrolujte, či brzdové kotúče nie sú silne opotrebované alebo či na nich nie sú jamky, čo môže znamenať, že brzdy potrebujú výmenu alebo servis.
 • Podlaha a prahy vozidla: Hľadajte známky korózie alebo poškodenia, ktoré môžu byť dôsledkom nehody alebo dlhodobého pôsobenia vlhkosti.
 • Úniky kvapalín: Akékoľvek kvapkajúce kvapaliny z ojazdeného vozidla alebo stopy kvapalín na podvozku sú varovným signálom. Farba a miesto úniku vám pomôžu určiť, o akú kvapalinu ide (napr. olej, chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina). Tu je prehľad bežných automobilových kvapalín a ich vlastností:
  • Čerstvý motorový olej má zvyčajne svetlo až tmavohnedú farbu. Opotrebovaním a starnutím sa farba môže zmeniť na tmavšiu hnedú až čiernu. Úniky motorového oleja sú často viditeľné v blízkosti motora alebo na spodnej strane vozidla pod motorom.
  • Chladiaca kvapalina (nemrznúca zmes) môže mať rôzne farby vrátane zelenej, modrej, žltej alebo ružovej, v závislosti od typu použitej kvapaliny. Únik chladiacej kvapaliny sa zvyčajne nachádza v prednej časti vozidla, kde je chladič, alebo môžete vidieť kvapkanie pod motorovým priestorom.
  • Brzdová kvapalina má zvyčajne svetložltú až hnedú farbu v závislosti od jej veku a stupňa opotrebovania. K úniku brzdovej kvapaliny môže dôjsť v blízkosti kolies alebo podvozku, kde sa nachádzajú brzdové systémy.
  • Prevodový olej má pri automatických prevodovkách zvyčajne červenú farbu a pri manuálnych prevodovkách môže mať svetlo až tmavohnedú farbu. Úniky z automatickej prevodovky sú často viditeľné pod vozidlom v oblasti medzi motorom a hnacími kolesami.
  • Kvapalina posilňovača riadenia je zvyčajne červená alebo ružová, ale pri opotrebovaní môže mať hnedú farbu. Úniky tejto kvapaliny sa často nachádzajú v blízkosti prednej časti vozidla, kde je umiestnený posilňovač riadenia.

Nezabudnite, že pri kontrole podvozku je dôležité zachovať si objektívnosť a realistické očakávania vzhľadom na vek a históriu vozidla. Ak zistíte niektorý z uvedených problémov, môže byť rozumné požiadať kvalifikovaného mechanika o odborné posúdenie alebo zvážiť ďalšie rokovania o cene ojazdeného vozidla.

Skúšobná jazda

Skúšobná jazda je jedným z najdôležitejších krokov pri kúpe ojazdeného vozidla, pretože prezradí veľa o jeho stave, komforte a ovládateľnosti. Počas tejto jazdy je veľmi dôležité vozidlo dôkladne otestovať v čo najširšom spektre situácií a jazdných režimov, aby sa odhalili prípadné problémy alebo nedostatky. Tu sú konkrétne aspekty, na ktoré sa treba zamerať:

 • Rôzne rýchlosti: Vyskúšajte vozidlo pri nízkych, stredných a vysokých rýchlostiach, aby ste zistili, ako sa správa pri rôznom zaťažení motora.
 • Zrýchlenie a brzdenie: Sledujte, ako vozidlo reaguje na zrýchlenie a ako účinne dokáže brzdiť. Plynulá akcelerácia bez nezvyčajných zvukov alebo vibrácií a účinné brzdenie sú znakmi dobrej prevádzkyschopnosti.
 • Jazda na rôznych povrchoch: Jazdite na hladkých cestách, ale aj na nerovných cestách alebo cez výmole, aby ste posúdili, ako dobre vozidlo absorbuje nárazy a ako je stabilné na rôznych povrchoch. Dávajte pozor na nezvyčajné zvuky podvozku.
 • Neobvyklé zvuky: Počas jazdy pozorne počúvajte akékoľvek neobvyklé zvuky, ako napríklad vŕzganie, klepanie alebo škrípanie, ktoré môžu naznačovať potenciálne problémy s podvozkom, brzdami alebo inými komponentmi ojazdeného vozidla.
 • Testovanie bŕzd: Venujte osobitnú pozornosť brzdám, testujte ľahké aj prudké brzdenie, aby ste zistili, či sú brzdy spoľahlivé a či vozidlo pri brzdení neťahá do strany, čo by mohlo naznačovať problém s brzdovým systémom.
 • Ovládateľnosť a stabilita: Sledujte, ako sa vozidlo správa v zákrutách a pri zmene smeru jazdy. Vozidlo by malo byť stabilné, riadenie presné a bez nežiaducich „vôľ“.

Kúpna zmluva a preberací protokol

Správne pochopenie a spracovanie kúpnej zmluvy a preberacieho protokolu je základným krokom pri kúpe ojazdeného vozidla. Tieto dokumenty nielen legalizujú prevod vlastníctva, ale poskytujú aj jasný prehľad o technickom stave ojazdeného vozidla v čase predaja. Tu si prečítajte, prečo je dôležité ich dôkladne preskúmať a na čo si dať pozor:

 • Môžete reklamovať závadu, ktorá nie je zaznamenaná v protokole: Ak zistíte problém, ktorý nebol uvedený v predávacom protokole, máte právo túto vadu reklamovať. To znamená, že môžete požiadať o opravu, výmenu alebo dokonca o odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak je problém dostatočne závažný. To je jeden z hlavných dôvodov, prečo by ste mali starostlivo skontrolovať, či sú všetky známe a potenciálne problémy s vozidlom riadne zaznamenané.
 • Neponáhľajte sa a nechajte si vytlačiť protokol: V dnešnej digitálnej dobe je bežné, že vám predajcovia môžu chcieť ukázať predávací protokol na tablete alebo počítači. Vždy je však lepšie mať fyzickú kópiu, ktorú si môžete v pokoji prezrieť bez toho, aby ste cítili tlak na rýchly podpis. Takto máte možnosť si všetko pozorne prečítať, skontrolovať, či sú v nej uvedené všetky dôležité informácie, a uistiť sa, že s obsahom dokumentov plne súhlasíte.
 • Podrobný opis technického stavu: V kúpnej zmluve a protokole o predaní by mal byť uvedený podrobný opis technického stavu vozidla vrátane všetkých známych závad. Tento opis bude slúžiť ako základ pre akékoľvek budúce reklamácie alebo diskusie o stave ojazdeného vozidla. Ak sa niečo neuvádza, teoreticky sa predpokladá, že problém v čase predaja neexistoval.
 • Význam dôkladnej prehliadky: Pred podpisom akýchkoľvek dokumentov je nevyhnutné vozidlo dôkladne skontrolovať a všetky zistené problémy si nechať zaznamenať do preberacieho protokolu. Tým sa zabezpečí, že nebudete následne zodpovední za opravu problémov, ktoré ste nespôsobili (napríklad v prípade výmeny vozidla za iné).

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie je základným typom poistenia, ktoré musí mať podľa zákona každé motorové vozidlo prevádzkované na verejných komunikáciách. Toto poistenie kryje škody spôsobené tretím osobám a je nevyhnutné pre legálnu prevádzku vozidla. Pri jeho výbere je dôležité zohľadniť niekoľko kľúčových aspektov:

Výhody porovnania ponúk

 • Finančné úspory: Porovnaním ponúk rôznych poisťovní môžete výrazne ušetriť. Ceny sa môžu líšiť na základe rôznych faktorov vrátane histórie vodiča a typu vozidla.
 • Krytie na mieru: Niektoré poisťovne ponúkajú dodatočné služby alebo špeciálne balíky, ktoré môžu lepšie vyhovovať vašim potrebám. Porovnaním si môžete vybrať nielen najlepšiu cenu, ale aj najlepšie krytie pre vaše špecifické požiadavky.
 • Špeciálne akcie a zľavy: Poisťovne často ponúkajú špeciálne akcie, zľavy pre nových klientov alebo výhody pre tých, ktorí kombinujú viacero druhov poistenia. Porovnaním ponúk môžete tieto výhody využiť.

TIP: Prečítajte si článok: Čo kryje a nekryje povinné zmluvné poistenie a ako si vybaviť pzp online?

Na čo si dať pozor

 • Povinné krytie: Zákon stanovuje minimálnu výšku krytia, ktorú musí povinné poistenie zodpovednosti poskytovať. Uistite sa, že poistenie, ktoré ste si vybrali, spĺňa alebo presahuje tieto minimálne požiadavky.
 • Doplnkové služby: Zvážte, či potrebujete doplnkové služby, ako je asistenčná služba, právna ochrana alebo poistenie skiel. Tieto služby môžu zvýšiť cenu vašej poistnej zmluvy, ale zároveň poskytujú väčšie pohodlie a bezpečnosť.
 • Možné výluky: Pozorne si prečítajte poistné podmienky a dajte si pozor na výluky. Niektoré situácie alebo typy škôd môžu byť z poistného krytia vylúčené.

TIP: Porovnať a uzavrieť povinné zmluvné poistenie môžete tu.

Výber povinného zmluvného poistenia by sa nemal nechávať na poslednú chvíľu alebo ponechať bez náležitej pozornosti. Venovať čas porovnaniu ponúk a presne pochopiť, čo vaša poistka pokrýva, je kľúčom k tomu, aby ste boli v prípade nehody dostatočne chránení.

Foto: vlastné

Reklama

Rubriky

Vytvorte si domov svojich snov a žite v harmónii s vesmírom. Nechajte sa inšpirovať, bavte sa a tvorte s nami!

Rustikálny štýl

Bývanie

Ako na úpravu balkóna

Záhrada a balkón

Zdravý životný štýl - meditácia

Lifestyle a zdravie

Zero Waste upratovanie

Rady a tipy